Na Košince

Praha 8

18000

Česko

Košík: 0

Spolu: CZK 0.00

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ZAPŮJČENÍ DEKORACÍ

Odesláním objednávky přes e-shop půjčovny Sedmikráska provádí zájemce nezávaznou rezervaci. Zájemce do poznámky uvede datum konání akce a následně budou vybrané dekorace zarezervovány pro zvolený termín a zájemce bude kontaktován e-mailem o dostupnosti zboží na zvolený termín. Poté bude vystavena faktura, kterou zájemce uhradí bankovním převodem dle data splatnosti uvedené na faktuře.

Nájemce bere na vědomí, že některé dekorace vlivem půjčování budou mírně opotřebované.

Nájemce se zavazuje používat zapůjčenou dekoraci jen k účelu a způsobem, ke kterému je určen, tj. dekorativním účelům.

Nájemce plně zodpovídá za ztráty a poškození pronajatých předmětů. V případě trvalého poškození nebo ztráty předmětu, bude nájemci účtována částka v jeho plné hodnotě. Rautová sukně 1000 Kč/1ks,  saténové potahy na židle 250 Kč/1ks, organzová mašle 35 Kč/1ks, saténová mašle 65 Kč/1ks, satén XXL MOCCA 2000 Kč, organza dekorační 1000 Kč, sklo do 500 Kč/1 ks dle typu, dekorace do 500 Kč/1 ks dle typu.

Agentura Sedmikráska nenese žádnou odpovědnost (vyjma škod způsobených skrytou vadou materiálu) za jakékoliv škody na zdraví a majetku, způsobené v souvislosti s používáním zapůjčených dekorací.

 

DODACÍ PODMÍNKY

Převzetí dekorací probíhá po předchozí domluvě osobně v místě provozovny na adrese Na Košince 6, Praha 8 nebo doručením na smluvenou adresu prostřednictvím společnosti PPL, není-li dohodnuto jinak.

Pronajímatel určí, které zboží může být zasláno společností PPL. To závisí na druhu a typu dekorací, objemu a hmotnosti. Úhradu veškerých nákladů (poštovné tam i zpět, balné) hradí nájemce.

Nájemce se dále zavazuje předat zapůjčený inventář dopravci následující pracovní den po termínu konané události a to vždy pouze v jedné krabici jako jednu zásilku. Každý balík navíc se účtuje jako nová zásilka. Zpětný svoz zásilek je povinný, není-li dohodnuto jinak. Jestliže nájemce nevrátí pronajímané předměty pronajímateli ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit nájemné v plné výši za každý započatý den.

Dekorace, které jsou náchylné na rozbití, budou vždy zabaleny, aby se chránily před poškozením. Balící materiál je nájemce povinen vrátit zpět při vrácení dekorací a dbát opatrnosti na to, že dekorace budou náležitě při zpětné přepravě zabaleny.

Nájemce je povinen si dekorace při převzetí překontrolovat. V případě poškození ihned tuto skutečnost nahlásit. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a je nutné škodu uhradit. Dekorace nejsou pojištěné.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

V rámci každé objednávky bude vybírána finanční záloha (vratná kauce), která slouží pro případné krytí ztrát, částečného či plného poškození. Záloha bude nastavena ve výši 50% z celkové fakturované částky.

Nájemce je povinen uhradit částku nájemného, poštovného a vratné kauce. Způsob úhrady je vždy bankovním převodem na účet, který je uveden na faktuře. Částka musí být uhrazena nejpozději v den splatnosti, který je stanoven na faktuře. Vratná kauce bude na účet nájemce převedena nejpozději do pěti pracovních dnů po navrácení pronajatého inventáře. Záloha bude vrácena na číslo účtu, ze kterého byla platba přijata, není-li dohodnuto jinak.

 

ZMĚNA OBJEDNÁVKY A STORNO PODMÍNKY

Rezervace inventáře je bezplatná a je možno ji bezplatně ze strany nájemce zrušit písemným oznámením do lhůty jeden měsíc před termínem události. V případě zrušení objednávky ve lhůtě kratší než jeden měsíc, je nájemce povinen uhradit náklady ve výši 50% z celkové fakturované částky.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů, které nájemce sdělil pronajímateli v souvislosti s rezervací, podléhá ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Nájemce dává odesláním své objednávky souhlas provozovateli k jejich zpracování a využití pouze pro potřebu obchodního vztahu mezi nimi. Nájemce má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou.